Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €


Rekisteri- ja tietosuojaselosteTämä on IQR Consulting Oy Ab:n, aputoiminimi sateenkaaripuoti.net, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. RekisterinpitäjäIQR Consulting Oy Ab / sateenkaaripuoti.net, Kasavuorentie 20 D 22, 02700 Kauniainen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöIQR Consulting Oy Ab, Isa Qvist, isa.qvist@gmail.com,
puh. 0400 703 111

3. Rekisterin nimiYrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on käyttää kerättyjä yhteystietoja tehtyjen tilausten asiakkuussuhteiden
ylläpitämiseen ja hoitoon, sekä palvelujen edellyttämien mahdollistamiseen.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.Tietoja säilytetään asiakkuussuhteen jatkumisen ajan lain vaatiman vähimmäisajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan
se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia
tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).